Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Aktuality

Skeptické asistentky pedagoga

Na podzim letošního roku se konal kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Zúčastnilo se jej na 20 studentek, které již tuto profesi ve škole vykonávají. Podmínkou úspěšného absolvování je mj. napsat závěrečnou práci, která svými tématy nutí studenty aplikovat v praxi to, co se během dvouměsíčního


Studie o specifických potřebách dětí

Skauting pro všechny: Zveřejnili jsme studii o specifických potřebách dětí ve volnočasových organizacích. Studie je jedním z výstupů konference Dopoledne inkluze, odpoledne…?, kterou v polovině září pořádal odbor Skauting pro všechny. Konference se zaměřila na to, jak se mohou volnočasové organizace


„Edukace specifických minorit"...?

Pod tímto zvláštním názvem se skrývá seminář, v rámci kterého se studenti speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze seznamují s nástroji a metodami Plánování zaměřené na člověka. Tyto metody lze využít ve školní praxi, a to zejména při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi


Inkluzi lze dělat i bez peněz navíc

V pátek 22. listopadu 2013 uspořádalo občanské sdružení Rytmus seminář na téma Koordinátor inkluze v běžné škole. Přednášku vedla Jacqui Newton, ředitelka mateřské a základní školy v Nottinghamu, jež má zkušenosti se vzděláváním dětí s nejrůznějším znevýhodněním a jejich začleňováním mezi vrstevníky. Druhým


Nová přání do života v Klubu nejmenších

Klub nejmenších v Brně sdružuje rodiny dětí s Downovým syndromem. Klub se v letošním roce připojil k Týdnu pro inkluzi 2013 tím, že rodiče napsali, co svým dětem přejí do života. Aktualizujeme tento článek o dvě další přání: Michalka Můj život se narozením Michalky od základu změnil. Musela jsem v sobě


Jak přežít s poruchami učení

Doporučujeme další zajímavé knihy: Jak přežít s poruchami učení : rady pro děti / Fisher, Gary; Cummings, Rhoda. Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poruchu učení. Může to být dyslexie neboli porucha čtení, dysortografie čili potíže s pravopisem, ale také to mohou být problémy s udržením pořádku v