Inkluze


Jak vypadalo Právní školení v Olomouci?

V rámci projektu Kolaboratorium a jeho klíčové aktivity Rodičovská fóra se podařilo realizovat Právní školení pro rodiče Olomouckého kraje. V rámci této klíčové aktivity se snažíme rodičům nabízet školení na míru, která reagují na jejich požadavky a potřeby a níže přinášíme článek o školení, které rodiče hodnotili jako velmi přínosné. Česká […]

Otevřený dopis Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

V Praze 19. 6. 2019 Václav Krása předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 7 170 00 Praha 7 – Holešovice   Vážený pane předsedo Národní rady osob se zdravotním postižením, jako zástupci lidí s postižením, členové NRZP a rodiče dětí s postižením jsme znepokojeni a pobouřeni Vašimi veřejnými postoji […]