Vzdělávání


Letní škola

Zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga a výchovné poradce na  Letní školu, která tradiční formu nahrazuje vzdělávání, její formát je založen na dobrovolnosti a aktivním zapojení účastníků. Jejím cílem je posilování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměny zkušeností, osvojením si nových metod práce s kolektivem žáků, včetně společného tvoření a řešení úkolů. […]

Kazuistický seminář

Srdečně vás zveme na kazuistický seminář, který se bude konat 15. května v Praze a to od 14 do 16 hodin. Termín: 15. května 2019 (14:00 – 16:00) Místo: ČVUT – Masarykova kolej (Thákurova 1, Praha 6) Cena: Zdarma, aktivním účastníkům uhradíme náklady na cestovné Na seminář zveme učitele, speciální […]