Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Ohlasy účastníků podzimních kurzů pro asistenty pedagoga

Ohlasy účastníků podzimních kurzů pro asistenty pedagoga

Již desátým rokem organizace Rytmus pořádá kurzy pro asistenty pedagoga. Od roku 2015 jsou kurzy organizovány *Nadačním fondem Rytmus – školské zařízení pro DVPP* a od března tohoto roku jsou nově nabízeny nejen v Praze, ale i v Brně.

Se začátkem nového školního roku proběhly další kurzy. Zatímco Pražský kurz byl ukončen již na konci září, v Brně si účastníci na akreditované osvědčení, jež je opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga, museli počkat až do začátku listopadu. V současnosti již v obou metropolích probíhají akreditované kvalifikační kurzy pro další skupiny účastníků, které budou ještě do Vánoc dokončeny. Navíc je možné se již nyní hlásit na kurzy, které proběhnou po Novém roce a opět se budou konat jak v Praze, tak v Brně.

Jak kurz probíhá a jak jej sami účastníci hodnotí?

Cílem Základního kurzu pro asistenta pedagoga je poskytnout komplexní průpravu v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybavit asistenty pedagoga znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurzy jsou vždy rozděleny do 4 bloků (každý blok je třídenní), kdy probíhá celodenní teoretická výuka. Ta je zaměřena jednak na základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámení se s příčinami vzniku různých forem znevýhodnění žáků, a zároveň je věnována pozornost samotným principům inkluzivního vzdělávání, vytvoření si jasné představy o roli asistenta ve třídě a seznámení se se základními právními dokumenty, jež se vztahují k dané problematice. Kromě teoretických znalostí je výuka věnována i různým možnostem a formám vzdělávání dětí se SVP a představení efektivních vyučovacích metod, které umožňují lepší začlenění žáka do kolektivu. Vedle 80 hodin teoretické výuky musí absolventi splnit i 40 hodin povinné praxe ve škole. Zároveň účastníci plní formou e-learningu zadané úkoly, nezbytné k úspěšnému dokončení kurzu.

Účastníci právě skončených kurzů z Prahy i Brna ve svých komentářích ke kurzu oceňují zejména vysokou kvalitu lektorského týmu, který předává nejen odborné znalosti, ale i praktické zkušenosti s inkluzivním vzděláváním. Zde jsou některé z jejich ohlasů:

  • „Ve své praxi jednoznačně využiji některé z přístupů PCP (plánování zaměřené na člověka). Dokáži si představit, že si udělají všichni žáci ze třídy svůj profil na jednu stránku, mohli by se tak dozvědět o sobě více.“
  • „Asistent se snažím být co nejlepší. Díky kurzu jsem zjistila některé nedostatky ve své práci. Nyní vím, na čem mám zapracovat, abych roli asistenta plnila co možná nejlépe.“
  • „Zásadní otázkou v mé praxi je spolupráce mezi asistentem a pedagogem. Jsem moc ráda, že v kurzu byla věnována pozornost i tomu. Velkým přínosem pro mě byly i konkrétní ukázky IVP, jak postupovat při jeho tvorbě a jak jej sladit s RVP. S tím máme u nás na škole největší problémy.“
  • „Jsem ráda, že jsem se kromě popisu jednotlivých poruch v učení a chování, přednášky věnovali i praktickým příkladům, jak s takovými žáky pracovat. Lektoři zapojili do výuky své zkušenosti z praxe a jsem tedy ráda, že se hovořilo hodně konkrétně.“
  • „Nyní mám větší přehled o nových pomůckách a vyučovacích technikách a názorné příklady jejich použití. Některé z nich jsem si mohla i vyzkoušet a vlastní kůži. Určitě proberu s pedagogy u nás na škole otázku jak žáky s IVP hodnotit.“
  • „Z mého pohledu byly nejpřínosnější rozmanité příklady z praxe a tipy na jejich řešení. Otevřeli se mi nové možnosti. V praxi určitě využiji informace o způsobech úpravy učiva a tvorby IVP. S žáky bych si ráda udělala i profil na jednu stránku.“

Fotografie z proběhlých kurzů:

Účastníci kurzu pro asistenty pedagoga – podzim 2015
Účastníci kurzu pro asistenty pedagoga – podzim 2015
Účastníci kurzu pro asistenty pedagoga – podzim 2015
Účastníci kurzu pro asistenty pedagoga – podzim 2015