Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Výukové materiály

Praktický průvodce právem na vzdělání

Liga lidských práv s rámci projektu „Férová škola – stejná šance pro všechny“ vydává publikaci s titulem: Praktický průvodce právem na vzdělání Průvodce vychází z reálných kazuistik a přibližuje problematiku školské a antidiskriminační legislativy formou otázek a odpovědí v modelově zvolených případech


Materiály pro výuku matematiky a češtiny

Jeden z návštěvníků našeho portálu z řad pedagogů se rozhodl podělit se o své zkušenosti se vzděláváním žáků s LMP. Ke sdílení svých tipů do výuky vytvořil vlastní internetové stránky, kde své výukové materiály zveřejňuje. Prostřednictvím odkazů uvedených níže, můžete využít tyto materiály i vy. Výukové


Jak se opravdu naučit vyjmenovaná slova - Ypsilonie

Umíte vyjmenovaná slova? A umíte je používat? Na crownfoundingovém portále hithit.cz se objevil zajímavý projekt, který si klade za cíl, žáky vyjmenovaná slova nejen naučit vyjmenovat, ale i naučit používat. Jelikož nejlépe se děti učí hrou, je tady nová desková hra Ypsilonie. Jedná se o unikátní výuková


Čtení a práce s textem

Na metodickém portálu RVP je k dispozici zajímavý materiál, který umožní žákům s potížemi ve čtení úspěšně se zapojit do práce s textem společně se svou třídou. Text je přizpůsoben rozsahem, typem písma i formální úpravou. Autorkou je speciální pedagožka Kamila Balharová ze ZŠ Táborská, Praha 4. Jedná se o


Tip pro učitele: Chci to řešit!

Organizace Amnesty International připravila pro učitele internetovou stránku, kde naleznete informace o tom, jak řešit ve škole projevy nesnášenlivosti. Stránky jsou rozděleny podle témat, se kterými se lze, a to nejen ve školách, setkat: 1. Studenti nesnášejí Romy 2. Xenofobní projevy pedagogů 3.


Asistent pedagoga v inkluzívní škole

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vydala v letošním roce odbornou publikaci mapující práci asistenta pedagoga v běžných českých školách. V první části monografie jsou prezentovány obecné předpoklady pro zapojení asistentů do vzdělávání a výstupy vybraných domácích i zahraničních výzkumů na dané


Pomůcky pro děti s SVP v knihovnách

Knihovna Jiřího Mahena v Brně zavedla službu, díky které si školy vzdělávající děti se speciálními potřebami mohou vypůjčit didaktické pomůcky a hračky. Materiály jsou určené převážně pro žáky s tělesným a mentálním postižením. Využít je mohou i rodiny. Didaktické pomůcky jsou zaměřené na rozvoj fantazie,


Pracovní listy k Prvouce : 1. třída běžná ZŠ

Obecně prospěšná společnost Ovečka, jež pomáhá rodinám dětí s Downovým syndromem, sestavila výukové pracovní listy k předmětu Prvouka. Jedná se o materiály pro děti s Downovým syndromem a dětem s LMP, které se vzdělávají na prvním stupni v běžných základních školách. Pracovní listy vznikly s cílem pomoci


Výukové videomateriály o životě s postižením

Internetový portál Jeden svět na školách nabízí učitelům zdarma užitečné materiály, jež přibližují život lidí se zdravotním postižením. Na stránkách naleznete výukový balíček, který obsahuje film, doporučené aktivity pro práci v hodinách, otázky a odpovědi k tématu filmu a další doprovodné zdroje. Dokumenty


Moderní učebnice pro nevidomé a slabozraké

Přáním každého pedagoga je, aby měly děti kvalitní studijní materiály, ze kterých se dobře učí. Kde ale vzít učebnice pro žáky, kteří na ty běžné nevidí? Nová metoda otevírá cestu, jak dát dětem se zrakovým postižením do rukou stejné učebnice, jaké používají jejich vidící spolužáci. Nevidomí žáci dnes