Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Právní rámec

Přehled zákonů a vyhlášek

Seznam aktuálních zákonů, vyhlášek, mezinárodních úmluv a dalších dokumentů, které souvisejí s výukou a vzděláváním. Naleznete zde např. školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících nebo vyhlášku o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákony Školský zákon č. 561


Novela školského zákona beze změn

„Senátoři schválili beze změn novelu školského zákona a to i přes výhrady senátních výborů. Neprošel ani pokus některých senátorů alespoň o rok odložit nová pravidla inkluze.“ Včerejší 90’ ČT24 byla věnována tématu „Boj o podobu školského zákona v senátu“.


MŠMT odpovídá na nejčastější dotazy k inkluzivnímu vzdělávání

MŠMT zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi týkající se klíčových dokumentů ke Společnému vzdělávání. Přináší touto cestou vysvětlení základních pojmů a náhled, jak si znění novely školského zákona správně vykládat. „Chci, aby bylo téma Společného vzdělávání průběžně komunikováno se všemi, koho se týká, aPrávní minimum při zajištění asistenta pedagoga

Publikujeme zde dokument s názvem Praktické právní minimum při zajištění asistenta pedagoga k dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), který vznikl s cílem poskytnout základní informace o formálních a formalizovaných postupech při uplatňování nároků dětí s SVP ve vzdělávání. Dokument vznikl v


Změny požadavků na asistenta pedagoga

Dne 1. září 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 198/2012 Sb. o pedagogických pracovnících, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb. Novela se mj. dotýká asistentů pedagoga, a to konkrétně úrovně jejich dosaženého vzdělání. Na úvod uvádíme, kdo je asistent pedagoga a kdo se jím může stát? Asistent