Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Vydali jsme

Profil na jednu stránku

V září 2012 jsme vydali metodického průvodce Profil na jednu stránku, který je určen pedagogickým pracovníkům běžných mateřských, základních a středních škol a dalším pracovníkům ve školství. Metodika vychází z metody Přístupy zaměřené na člověka a její aplikace může významně pomoci při sociálním začlenění dětí se znevýhodněním v běžných třídách. Profil na jednu stránku můžete získat zdarma v Rytmusu po absolvování metodické instruktáže.


Vytváření kruhu přátel

Na podzim 2013 jsme vydali další metodiku pro pedagogické pracovníky ve školkách, základních a středních školách Vytváření kruhů přátel: o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi. Kruh přátel nebo také "kruh podpory" je záměrně vytvořená skupina žáků, která vzniká, aby podpořila spolužáka, jenž není pevnou součástí kolektivu a je z nějakého důvodu izolován. Důvodem může být např. zdravotní postižení, závažné poruchy chování nebo jakékoliv znevýhodnění, které žáka odlišuje nebo mu brání v navazování přátelství.


Film zmizík bez zmizíku

Natočili jsme metodický film Zmizík bez zmizíku jako hrad bez hradu. Dokument popisuje, jak postupovat při začleňování žáka nebo žákyně se zdravotním postižením do běžné základní školy. Film je určen učitelům, dalším pedagogickým pracovníkům i rodičům a tady se můžete podívat na jeho ukázku.