Poslední příspěvky

Rodičovská fóra v květnu

Rodičovská fóra v rámci projektu Kolaboratorium pokračují i v květnu. Rodičovská fóra jsou jedna z klíčových aktivit projektu Kolaboratorium, která po celé ČR nabízí podporu rodičům ve vzdělávání dětí s postižením. Zúčastněte se třeba právního školení pro rodiče se zaměřením na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

Kurz o volbách, lidských právech a bezpečnosti na internetu

Volby do Evropského parlamentu se pomalu, ale jistě blíží. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli zorganizovat kurz o volbách, lidských právech a bezpečnosti na internetu. Kurz je určen lidem s mentálním postižením, kteří se během následujících dvou měsíců dozví: O politické situaci v ČR, o jednotlivých […]

Dílny hudební improvizace a Letní výtvarné dílny pro děti se SVP

Organizace Portedo o.p.s. v létě pořádá dvě aktivity v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, na které zve děti se SVP: Dílny hudební improvizace, které se konají od 1. do 5. července 2019 v ZUŠ Jihlava a jsou určeny dětem od 6 do 13 let, lektorka: Marcela Slaná. Více informací Letní výtvarné dílny, které […]

Letní škola

Zveme učitele, speciální pedagogy, asistenty pedagoga a výchovné poradce na  Letní školu, která tradiční formu nahrazuje vzdělávání, její formát je založen na dobrovolnosti a aktivním zapojení účastníků. Jejím cílem je posilování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměny zkušeností, osvojením si nových metod práce s kolektivem žáků, včetně společného tvoření a řešení úkolů. […]