Ája má praxi na Magistrátu

V první řadě bych ráda poznamenala, že praxe se uskutečnila díky podpoře paní Ing. Petry Dederové, ředitelky personálního odboru našeho úřadu. Podpora vedoucích pracovníků je pro realizaci takových aktivit nezbytná.

Obecně, Magistrát hl. města Prahy podporuje aktivity směrem k občanům se zdravotním postižením. V nedávné době byla také uvnitř úřadu zřízena pracovní skupina ředitelky Magistrátu pro uplatňování diverzity v pracovním prostředí. Nabídka Tranzitního programu byla pro nás určitou výzvou. Přesto, že jsme vstupovali takříkajíc do neznámých vod, protože s praxemi tohoto charakteru jsme doposud neměli žádnou zkušenost, naše obavy se rozplynuly už po prvním dnu praxe.

Nebyli jsme si zpočátku jisti, zda budeme schopni splnit to, co se od nás očekává a ani, zda Ája zvládne tolik různorodých a možná pro ni i nových činností. Velmi nás ale překvapila. Už po prvním dni praxe jsme viděli, že jakékoliv obavy byly zbytečné. Všemu po velmi krátkých vysvětleních porozuměla, je velmi šikovná i samostatná. Běžný provoz na našem odboru je poměrně rušný, podařilo se nám však zajistit prostory, které se nakonec ukázaly být pro Áju optimální.

Musím říci, že tato praxe je pro nás velkou zkušeností. Jsme rádi, že Áju práce nejen baví, ale také, že díky ní získá nové zkušenosti. Nehledě na dobrý pocit, že naše role coby poskytovatele praxe je v tomto ohledu smysluplná a přispívá dobré věci.

V neposlední řadě bych ráda ocenila roli asistentky, která je nápomocna řešením běžných záležitostí. Jsme teprve na začátku a i my se učíme.  Učíme se přizpůsobovat potřebám Áji tak, aby přitom získala určité dovednosti.  A musím říci, že i nás tato nová role baví a na Áju se každé úterý těšíme.

 

Napsala: PhDr. Markéta Rendlová, Ph.D., koordinátorka úseku výběrových řízení Magistrátu hl. m. Prahy
22.10.2015