Dílny hudební improvizace a Letní výtvarné dílny pro děti se SVP

Organizace Portedo o.p.s. v létě pořádá dvě aktivity v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, na které zve děti se SVP:

  1. Dílny hudební improvizace, které se konají od 1. do 5. července 2019 v ZUŠ Jihlava a jsou určeny dětem od 6 do 13 let, lektorka: Marcela Slaná. Více informací
  2. Letní výtvarné dílny, které se konají od 5. do 7. srpna 2019 na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni pro děti od 10 do 16 let, lektorka: Martina Komzáková


Na obě akce je počítáno se zajištěním ubytování pro děti i jejich doprovod. Ubytování, strava i účast jsou hrazeny z rozpočtu projektu dětem se SVP. Doprovod si hradí ubytování a stravu.
Účastníci se mohou přihlásit na emailu office@portedo.cz.

Více informací o projektu organizace Portedo o.p.s. naleznete na www.eurohudebka.cz.