Často kladené otázky k online kurzům pro asistenty pedagoga

Kdy a jak bude probíhat závěrečný ústní pohovor?
Závěrečný ústní pohovor proběhne při osobním setkání účastníka kurzu se dvěma zástupci pořadatele kurzu (NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). Každý frekventant si vylosuje jedno téma, bude mít krátký čas na přípravu a poté o tématu pohovoří. Podrobné informace o termínech a místu konání pohovoru naleznete později během kurzu v e-learningu v úvodní části pod: Zápis na ústní pohovor. Tam se můžete přihlásit v rámci daného termínu na konkrétní čas a také nalézt podrobnější informace k pohovoru.
Jaký je postup pokud neodevzdám úkol nebo nesplním test v daném termínu?
Na základě individuální domluvy Vám můžeme prodloužit termín maximálně o 10 dnů. O prodloužení termínu odevzdání úkolů a testů, lze ale požádat do termínu, kdy má být úkol nebo test odevzdán. Pokud ani do této doby nebude test splněn a úkol odevzdán, považujeme danou věc za nesplněnou a promítne se to do závěrečného hodnocení. Neúspěšnost u 3 a více testů znamená nesplnění jedné z podmínek pro získání certifikátu o absolvování kurzu.
Co je obsahem Zprávy z praxe a jak ji splním?
Během své praxe budete pozorovat dění ve třídě a Zpráva z praxe slouží jako záznam Vašich postřehů. Podrobné zadání s otázkami, které Vás navedou na co se přesně zaměřit, naleznete v e-learningu. Zprávu z praxe je potřeba odevzdat nejpozději do dvou měsíců po skončení kurzu.
Kdy se mohu obracet na lektory?
Telefonicky a prostřednictvím emailu během hodin, které má každý lektor určené v harmonogramu. Pokud se chcete obrátit na lektora mimo jeho určený čas, posílejte prosím pouze emaily.
Co je potřeba pro úspěšné ukončení Studia pro asistenty pedagoga?
1) úspěšně jste absolvoval/la testy z každého semináře vedeného distanční formou (minimum 8 správných odpovědí)
2) absolvoval/a jste praxi v délce 40 hodin
3) máte vypracovány a ohodnoceny dva písemné úkoly
4) máte odevzdanou a ohodnocenou Zprávu z praxe
5) máte odevzdané do e-learningu potvrzení o praxi
6) úspěšně jste absolvoval/a závěrečný ústní pohovor
Kde mohu dělat praxi?
Praxi můžete vykonávat v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ), ve kterém se nachází asistent pedagoga, který asistuje dítěti s nějakým znevýhodněním či postižením. Ideální praxe je v běžných školách. Velmi doporučujeme rozdělit si praxi na dvě pracoviště, tj. např. 20 hodin v MŠ a 20 hodin v ZŠ. Je to jen doporučení, není to tedy podmínka.
Kde a jak si mám nechat vyplnit potvrzení o praxi?
Formulář Potvrzení o praxi opět najdete v e-learningu. Ten si vytisknete a necháte ve škole potvrdit. Pokud si rozdělíte praxi na více zařízení, vytisknete více formulářů a uveďte reálný počet hodin vaší praxe v konkrétní škole. Stále platí povinnost absolvovat 40 hodin praxe. Správně vyplněný formulář obsahuje: razítko, podpis, jméno pracovníka, který vedl vaši praxi a slovní hodnocení. Ze slovního hodnocení praxe musí být patrné, co bylo její náplní a jak jste se při ní osvědčil/la. Náplň praxe určují kritéria, které jsou uvedena v potvrzení o praxi. Je nutné vyplnit všechny náležitosti ve formuláři.
Ve Zprávě o praxi uvádím informace o škole, které nechci, aby se dostaly „někam ven“.
Práci zpracováváte ze studijních důvodů, přístup k ní mají pouze hodnotitelé.
Mohou v e-learningu ostatní účastníci vidět mé odevzdané práce?
Ne, ostatní účastníci vaše práce nevidí. K vašim vypracovaným úkolům se dostanou pouze hodnotitelé.
Jak to bude ohledně písemných úkolů?
Po prvním a druhém bloku budete mít zadaný písemný úkol v e-learningu. Přečtěte si zadání, vypracujete úkol ve formátu Word nebo PDF a nahrajete jej do v e-learningu. Úkoly vás budou vyzývat k zamyšlení a popisu, jakým způsobem byste postupovali při řešení konkrétní situace. Na vložení úkolu máte zhruba 10 dní. Úkol bude opraven nejpozději do týdne od termínu, kdy měl být úkol vložen (tedy nikoliv od termínu, kdy jste ho vložili vy).
Jak budou hodnoceny písemné úkoly v elearningu?
Hodnocení je slovní a najdete ho v e-learningu pod vypracovaným úkolem.
U každého tématu je více studijních materiálů, je povinné přečíst si všechny?
Ano.
Nemohu otevřít testy v e-learningu (nebo mám jiný problém s testy), na koho se mohu obrátit?
Své dotazy směřujte na příslušného koordinátora kurzu.
Mám problémy s úkoly v e-learningu, na koho se mohu obrátit?
Vladislava Kršková, vladislava.rytmus@rytmus.org, 605 248 490
Jak dlouho budou studijní materiály na e-learningu k dispozici?
Do e-learningu se dostanete ještě dva měsíce po ukončení kurzu. Doporučujeme průběžně si studijní materiál stahovat do svých počítačů, abyste je měli i v budoucnu k dispozici.
K čemu slouží slovníček pojmů? Musím se učit pojmy nazpaměť?
Slovníček pojmů vám slouží jako průvodce a umožňuje vám vyznat se ve zkratkách, které se často ve studijních materiálech i ve školách běžně používají (RVP, ŠVP, IVP atd.). Naši absolventi slovníček oceňují především při praxích, protože se nemusí stále doptávat, co jednotlivé zkratky znamenají. Je to tedy na vás, do jaké míry se s nimi seznámíte.
Kdy a jak obdržím osvědčení o absolvování kurzu?
Osvědčení obdržíte elektronickou formou do 14 dnů po vykonání úspěšného ústního pohovoru na vámi udanou emailovou adresu.