INDEX
INKLUZE

Tereza, 10 let

Co se udělalo

Tereza byla na základě doporučení SPC přeřazena do 4. třídy ZŠ. Byl vytvořen individuální vzdělávací plán, podle kterého je Tereza vzdělávána a hodnocena. Individuální vzdělávací plán je každé tři měsíce podroben revizi. Na schůzku dochází i matka Terezy.

Škola a rodiče Terezy velmi dobře spolupracují. Terezka je citlivá, pečlivá, velmi snaživá. Má tendenci vyrovnat se spolužákům ve třídě.

Tereza má ve třídě k dispozici počítač, ve kterém jsou stažené výukové programy. Na počítači pracuje ráda. Dobře se orientuje na klávesnici.

Tereza se do nové třídy těšila, ale měla mírné obavy z toho, jak ji ostatní přijmou. Zpočátku se velmi fixovala na paní asistentku. Postupně se snižovala míra podpory paní asistentky, ve vyučování je více využíván peer tutoring (skupinová výuka mezi vrstevníky navzájem).

Na škole byl obnoven nový kroužek dramatické výchovy, který se zaměřuje na osobnostně sociální výcvik. Tereza jej navštěvuje pravidelně a ráda. Našla si zde nové kamarádky a měla příležitost sdělit svým vrstevníkům, jak ona sama prožívá své postižení a v čem by ocenila jejich podporu. Tato aktivita velmi pomohla vzájemnému pochopení.

Paní učitelka tělesné výchovy se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělala v oblasti zdravotní výchovy pro děti s DMO a jinými druhy postižení. Principy uplatňuje v hodinách tělesné výchovy.