Teorie

V této sekci jsou Vám k dispozici základní informace o naší studii. Naleznete zde stručný nástin toho, co si představujeme pod pojmem inkluzivní vzdělávání. Dále se zde dočtete o metodologii výzkumu. Pokud potřebujete vysvětlit nebo upřesnit nějaký jiný pojem nebo opatření použité v Modelu, pomůže Vám zde umístěný slovníček.

Co je inkluzivní vzdělávání

„Inkluze je změna. Jde o nekonečný proces zkvalitňování učení a zapojení všech žáků. Jde o ideál, o který škola může usilovat, ale kterého nikdy zcela nedosáhne. K inkluzi ovšem dochází ihned, jakmile je proces zvyšování míry zapojení nastartován. Inkluzívní škola je škola v pohybu“.

Tony Booth a Mel Ainscow: Ukazatel inkluze

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako fakt, který přináší obohacení a přínos všem.

Inkluzívní vzdělávání má své principy, kterými se liší od vzdělávání dětí se znevýhodněním v běžných školách formou integrace. Předmětem snahy zúčastněných není pouze umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, ale spíše přizpůsobení školy potřebám dítěte. Důraz je kladen na kvalitu vzdělávání a zdůrazňuje prospěch pro obě strany.

Inkluzívní přístup ke vzdělávání představuje rovněž významný přínos pro učitele. Dává mu zažít různorodost, umožňuje poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky, na nichž se dá stavět, nutí ho zamýšlet se nad pedagogickými postupy a strategií výuky a hledat nové cesty, dává prostor tvořivosti a kreativitě a nezbytností dalšího vzdělávání podporuje jeho profesionální růst.