O nás

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nadační fond Rytmus vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nadační fond je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. Svou náplní tak navazuje na tradici vzdělávání pedagogických pracovníků, které Rytmus zajišťuje už od roku 2002.

Nabídka NF Rytmus se zaměřuje výhradně na kurzy s inkluzivní tématikou. Všechny tyto kurzy naleznete zde.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Číslo akreditace vzdělávací instituce: MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03243648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306