Poslední příspěvky

Eliška v mateřské škole Čiperka rozkvetla

Eliška využívá v Rytmusu službu Tranzitní program. Na praxi chodí do Mateřské školy Pro Family – do pobočky Čiperka. Eliška je z praxe nadšená, provozní ředitel je s ní spokojený a kolegové ji mezi sebe mile přijali. Eliška chodí na praxi již druhý měsíc bez asistence. Nejčastěji pomáhá kolegyni Aleně […]

Ája má praxi na Magistrátu

V první řadě bych ráda poznamenala, že praxe se uskutečnila díky podpoře paní Ing. Petry Dederové, ředitelky personálního odboru našeho úřadu. Podpora vedoucích pracovníků je pro realizaci takových aktivit nezbytná. Obecně, Magistrát hl. města Prahy podporuje aktivity směrem k občanům se zdravotním postižením. V nedávné době byla také uvnitř úřadu zřízena pracovní […]

Obrázek jako zrcadlo vnitřního světa aneb jak terapie pomáhá v praxi?

Jitka byla jedním z mnoha lidí, proč v Rytmusu vznikla potřeba zřídit pozici terapeuta. Jedná se o ženu, která má kromě mentálního postižení i psychiatrické potíže, které se projevují prostřednictvím silného neklidu, bludů a halucinací. V minulosti musela být pro tyto obtíže hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Jitka je málo komunikativní […]