Profil na jednu stránku, brněnský kurz v říjnu

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění, je také dobrým základem i při tvorbě IVP.

Kurz proběhne 15. října 2019 v Brně. Všechny informace o kurzu (vč. přihlášky) najdete na našem webu www.vzdelavani.rytmus.org.

Cílem dílny je naučit pedagogické pracovníky, jaké metody použít pro sestavení profilu na jednu stránku, jaké zásady při tvorbě profilu dodržovat a jak profil ve škole efektivně využívat. A to v oblastech vzdělávání i výchovy v oblastech:

  • vztahů – mezi dětmi ve třídě, mezi školou a rodiči a mezi pedagogickými pracovníky školy
  • plánování podpory pro žáka s potížemi v učení – postavené na jeho silných stránkách, zájmech a specifikách; profil na jednu stránku je dobrým základem i při tvorbě IVP

Učitelé budou mít k dispozici metodického průvodce v tištěné podobě, který obsahuje příklady profilu na jednu stránku dětí s potížemi v učení a popis jeho využití ve škole. Metodický materiál si absolventi dílny budou moci zdarma z kurzu odnést, aby jim byl vždy v jejich praxi k dispozici.