Různé odstíny tranzitu

Tranzitní program (TP) poskytujeme mladým lidem z praktických škol, kterým pomáhá sbírat pracovní zkušenosti, rozvíjet sociální dovednosti a usnadňovat rozhodování v dalším profesním směřování. Abychom byli schopni zajistit plynulý průběh TP, neobejdeme se bez úzké spolupráce s rodinou a školou. Každá spolupráce s mladými lidmi je jiná a každý Tranzitní program má individuální průběh, vždy s jiným nádechem.

Štěpán

Štěpán na praxi v hotelové kuchyni

Letošní nováček v Tranzitním programu. Student Štěpán ještě neměl nikdy žádnou pracovní zkušenost a potřebuje trochu víc času, než si zvykne na nové prostředí a lidi, kteří se kolem něj pohybují. Proto jsme jeho první praxi vybírali zvlášť pečlivě tak, aby probíhala bez komplikací a aby se na ní Štěpán cítil dobře.

V rámci spolupráce s námi, rodinou i školou jsme jako první praxi vytipovali hotelovou kuchyni (Kateřinská hotel s.r.o.), kde se Štěpán od září 2019 začal pozvolna seznamovat s pracovním procesem.

Hotelová kuchyně je rozdělena do několika částí. Po dohodě s poskytovatelem praxe jsme vybrali to oddělení kuchyně, kde není příliš velký hluk ani fluktuace lidí. Štěpán tak měl možnost se na práci lépe soustředit.

Štěpán na praxi v hotelové kuchyni

Na praxi se věnoval přípravě studené kuchyně – krájení zeleniny, ovoce, přípravě studených sýrových a masových mís. Do pracovního kolektivu brzy zapadl. Naučil se kolegů ptát na věci, které mu nebyly jasné nebo si říkat si o pauzu a pohlídat si její čas.

Zapeklitou výzvou pro Štěpána byla fáze převlékání, kdy je potřeba si zapnout rondon a zavázat zástěru. S pomocí asistenta vymýšlel Štěpán různé způsoby, jak by se i v této oblasti o sebe sám postaral.

Druhou věcí, se kterou měl Štěpán zpočátku problémy, byla orientace ve spletitých útrobách hotelu. Štěpán ale s podporou asistenta natrénoval cestu od vchodu až do kuchyně. Také překonal sám sebe, svůj strach z ježdění výtahem a v rámci cesty do kuchyně začal výtah využívat.

Na praxi se mu líbilo, chodil tam rád, vedl si dobře a už brzy si vyzkouší další praxe. Vlastní motivace je dobrý parťák.

Radim

Radim si vyzkoušel praxi v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty

Student Radim s námi v rámci Tranzitního programu spolupracuje již od školního roku 2018/2019. Za tu dobu si vyzkoušel praxe v různých oborech.

V minulém školním roce si svou zručnost a trpělivost procvičil v truhlárně Nanovo, předtím si vyzkoušel venkovní práce při údržbě Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty a prověřil svůj přístup ke zvířatům při práci s koňmi, kterou zažil v jezdecké akademii.

Radimovi jsme domluvili praxi v obchodním domě IKEA

V září 2019 jsme Radimovi domluvili praxi v obchodním domě IKEA, konkrétně se jednalo o práci oddělení rychlého občerstvení. Tato praxe trvala až do prosince 2019. Radim si vyzkoušel spolupráci s novými kolegy v novém prostředí. Rychle se adaptoval a kolegové měli radost, že Radima mohou zasvětit do různých činností.

Radimovým úkolem bylo například doplňování nápojových post mixů, příprava občerstvení, vybalování palet, doplňování zboží do regálů, ale i práce související s úklidem a údržbou. Vyzkoušel si tak širokou škálu pracovních činností, která spadá do pracovní náplně běžného zaměstnance na daném úseku. Ze strany kolegů byl chválen především za pečlivost, pracovitost a samostatnost.

To, v čem se Radim stále zdokonaloval, byla komunikace se zákazníky. Ze začátku zvládl zákazníky, kteří se na něco ptali, odkazovat na kolegy s vysvětlením, že je pouze praktikant. Postupem času, jak se v prostředí více zorientoval, se mu sem tam dařilo pohotově a správně na dotazy zákazníků zareagovat.

Radim se po praxích, společně s rodinou, rozhodoval, zda a kde bude po dokončení praktické školy pokračovat. Díky pracovním zkušenostem, které na jednotlivých praxích získal, si uvědomuje své silné stránky a zájmy.

Od ledna 2020 nastoupil do hotelu Popelka, kde se stará o pořádek na pokojích a vypomáhá s dalšími potřebnými činnostmi v rámci hotelu. Již během ledna se mu práce velmi zalíbila, a proto se rozhodl po skončení praktické školy dále pokračovat ve studiu a hodlá si podat přihlášku na učební obor Pokojský/Pokojská.

Zajímá vás víc kolem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením? Na našem webu rytmus.org naleznete další podrobnosti o službě Podporované zaměstnávání a Tranzitní program.