Vzdělávací kurzy

27. února 2020 - 25. června 2020

Dobrý sebeobhájce, Praha

Kurz nám pomůže připravit se na roli sebeobhájců. Budeme se učit, jak si utřídit vlastní myšlenky a jak mluvit sami za sebe. Budeme se s podporou lektorů aktivně podílet na průzkumu v několika oblastech života lidí se znevýhodněním a zpracovávat jejich výpovědi. Kurz bude zakončen společným vystoupením na téma samostatný život v Senátu Parlamentu České republiky.

03. března 2020 - 23. června 2020

Kurz angličtiny, Praha

Praktický kurz angličtiny s lektory Jiřím Borčem a Michaelou Bábikovou v milém, pozitivním prostředí, upravený dle potřeb všech účastníků pro začátečníky i pokročilé.

23. března 2020 - 06. května 2020

Studium pro asistenta pedagoga, Praha

Kurz během 4 povinných bloků poskytne kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví vás znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

23. března 2020 - 07. května 2020

Studium pro asistenta pedagoga, Ostrava

Kurz během 4 povinných bloků poskytne kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví vás znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

11. května 2020 - 09. června 2020

Studium pro asistenta pedagoga, Brno

Kurz během 4 povinných bloků poskytne kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví vás znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz na objednávku

Tvorba Profilu na jednu stránku

Cílem kurzu je naučit pedagogické pracovníky, jaké metody použít pro sestavení profilu na jednu stránku, jaké zásady při tvorbě profilu dodržovat a jak profil ve škole efektivně využívat.

Kurz na objednávku

Vytváření Kruhu přátel ve škole

Cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům další nástroj, který mohou dobře využít při začleňování dětí se SVP v běžných školách a vědomě budovat dobré vztahy ve třídě.

Kurz na objednávku

Řešení problémů v týmu

Účastníci kurzu se seznámí s metodou facilitace a přístupy ke skupinovému řešení problémů. Cílem je podpořit učitele a pracovníky školních poradenských pracovišť při efektivním vedení porad a týmových schůzek.

No event found!