Začlenění v zaměstnání

Honza H. je dlouhodobě součástí pracovního týmu ve firmě Avast Software s.r.o.
Honza H. je dlouhodobě součástí pracovního týmu ve firmě Avast Software s.r.o.

Plnohodnotnému začleňování lidí s postižením na otevřeném trhu práce se nejčastěji zabývají tzv. agentury Podporovaného zaměstnávání, kterých je po celé České republice několik desítek. Podporovat lidi se zdravotním postižením, aby mohli pracovat na běžném trhu práce je i jeden z hlavních cílů Rytmusu. Jak vypadá naše Podporované zaměstnávání a co všechno vlastně obnáší? 

Služba Podporované zaměstnávání pomáhá lidem při nalezení pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.

Smyslem naší práce je pomoci lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, nalézt cestu k zaměstnavateli, který jim dá příležitost ukázat, co dokáží a ocení jejich práci.

Věříme, že každý člověk může vykonávat práci, která bude pro druhé užitečná a měl by za tuto práci dostat odpovídající mzdu. Pomáháme tedy lidem najít jejich silné stránky a propojit jejich schopnosti a dovednosti s požadavky firem.

Vedle samotného hledání práce služba podporuje lidi s postižením v souvisejících dovednostech jako je telefonování, cestování nebo vyjednávání s úřady. Po nalezení práce pomáhá se zaučením na pracovišti formou tzv. pracovní asistence.

Na konci naší služby je člověk schopný sám zvládnout všechny pracovní úkony, domluvit se se zaměstnavatelem a je si sám dostatečně jistý, že od nás další podporu v práci nepotřebuje.

Metody, které využíváme v Podporovaném zaměstnávání:
Pavla B. pomáhá v kancelářích firmy Lagardere Travel Retail, a.s.
Pavla B. pomáhá v kancelářích firmy Lagardere Travel Retail, a.s.
 • Plánování zaměřené na člověka
  • Vycházíme z přání člověka, jeho dovedností a zájmů
  • Využíváme různé kreativní nástroje pro plánování podpory a dění kolem člověka
 • Empowerment
  • Posilujeme aktivitu člověka
  • Podporujeme lidi ve vlastním rozhodování a převzetí odpovědnosti za něj
  • Nabízíme podporu, ne péči
 • Trénink dovedností v reálném prostředí
  • Dovednosti lidí rozvíjíme v přirozeném prostředí, ne v uměle vytvořených situacích
  • Naši pracovníci doprovází lidi do práce a pomáhají jim osvojit si všechny potřebné dovednosti (orientace na pracovišti, komunikace s kolegy, zvládnutí pracovní náplně)
Naše služba Podporované zaměstnávání klade důraz především na:
Tomáš B. už několik let odvádí kvalitní práci ve firmě BAYO.S SE
Tomáš B. už několik let odvádí kvalitní práci ve firmě BAYO.S
 • Aktivní přístup člověka, jeho rozhodování a vlastní odpovědnost
 • Individuální potřeby jednotlivých lidí, tomu přizpůsobujeme míru nabízené a poskytované podpory
 • Spolupráci s dalšími osobami, které tvoří přirozené zázemí člověka (rodina, přátele, asistenti dalších služeb)
 • Úzkou a dlouhodobou spolupráci se zaměstnavateli, kterým také nabízíme poradenství a podporu
Zajímají vás víc kolem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením? Na našem webu rytmus.org naleznete další podrobnosti o službě Podporované zaměstnávání a Tranzitní program.