Zahraniční stáže

Italská stáž - Diskuse o tom, jak se děti učí společně v malé škole blízko Bologni.
Stáž v Itálii – diskuse o tom, jak se děti učí společně v malé škole nedaleko Bologni.

Cílem této aktivity je podpořit pedagogické pracovníky při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách.

6 motivovaných pedagogů postupně navštíví 5 různých zemí (Německo, Itálie, Slovensko, Anglie a Rakousko). Itálie bude sloužit pro srovnání – je totiž zemí, kde nejsou speciální školy a s inkluzivním vzděláváním má dlouholeté zkušenosti.

V každé zemi čekají pedagogy 2 pracovní dny v několika vybraných školách dle předem stanoveného programu. Školy vybíráme z databáze mezinárodní organizace Inclusion Europe – jedná se tedy o školy s dobrou praxí.

Po ukončení každé stáže všichni účastníci stručně sepíší, co zažili, co jim utkvělo v paměti a hlavně co chtějí aplikovat ve své škole a třídě. Všechny aplikovatelné poznatky budou shrnuty do seznamu dobrých praxí – tzn. metod a postupů, které byly vyhodnoceny účastníky jako použitelné a navíc vyzkoušené v konkrétních školách ČR.

6

motivovaných pedagogů

4

navštívené země

Vybraní pedagogové již absolvovali stáže ve dvou zemích (Německo, Itálie a Slovensko). Všechny stáže jsou hodnoceny jako velmi přínosné a již nyní si odnášejí inspiraci k tomu, co ve svých školách a třídách zkusit jinak a lépe. Například v Itálii stážistky nejvíce zaujalo:

  • otevřený, přátelský a respektující přístup,
  • zajímavé výukové metody (např. rozdělení třídy do různých funkčních sektorů/hnízd),
  • systém hodnocení žáků (známkou i slovně),
  • funkční tandemová výuka a provázanost školského systému se sociálním a zdravotním systémem,
  • zmíněna (stejně jako v Německu) tišší klidnější atmosféra než u nás.
Kamil Prisching
Pedagog hostující školy v Německu (SCHKOLA Hartau)

Projekt Kolaboratorium považuji za velice zdařený. Organizace a přípravy návštěv probíhali velice precizně, což bylo důležité pro úspěch a efektivitu samotných stáží. Proběhla řada formálních i neformálních rozhovorů, které byly přínosné jak pro pedagogické pracovnice z Česka, tak pro naše spolupracovníky. Bylo velice zajímavé se dozvědět o aktuálním vývoji pedagogické politiky v České republice a hlavně o každodenní pedagogické realitě v jednotlivých školských zařízení, ze kterých účastnice projektu přijely. V neposlední řadě došlo při tomto setkání k bližšímu poznání lidí, kteří mají podobný pohled na vzdělávání. Bylo mi ctí a potěšením se na tomto projektu podílet. Díky!

 
 
Lenka Proschková
Účastnice zahraničních stáží

Kolaboratorium v sobě zahrnuje vše ze svého názvu a ještě něco navíc. Je to nejen spolupráce, ale i inspirace, komunikace s pedagogy, sdílení zkušeností a hlavně dává optimismus do práce. Vidět to, jak inkluzi zvládly školy v zahraničí, moci porozumět tomu, co nás při jejím uvádění do praxe ještě čeká a připravit se tak na klíčové okamžiky, které musíme zvládnout, abychom žáky s jakoukoliv odlišností zařadili do společnosti, je pro nás pedagogy neocenitelné a hlavně nám to přináší pocit bezpečí. 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.