Vzdělávací kurzy

05. září 2022 - 19. října 2022

Studium pro asistenta pedagoga, Praha

Kurz během 4 povinných bloků poskytne kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví vás znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

12. září 2022 - 26. října 2022

Studium pro asistenta pedagoga, Ostrava

Kurz během 4 povinných bloků poskytne kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví vás znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

19. září 2022 - 02. listopadu 2022

Studium pro asistenta pedagoga, Brno

Kurz během 4 povinných bloků poskytne kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí a vybaví vás znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.

Kurz na objednávku

Tvorba Profilu na jednu stránku

Cílem kurzu je naučit pedagogické pracovníky, jaké metody použít pro sestavení profilu na jednu stránku, jaké zásady při tvorbě profilu dodržovat a jak profil ve škole efektivně využívat.

Kurz na objednávku

Vytváření Kruhu přátel ve škole

Cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům další nástroj, který mohou dobře využít při začleňování dětí se SVP v běžných školách a vědomě budovat dobré vztahy ve třídě.

Kurz na objednávku

Řešení problémů v týmu

Účastníci kurzu se seznámí s metodou facilitace a přístupy ke skupinovému řešení problémů. Cílem je podpořit učitele a pracovníky školních poradenských pracovišť při efektivním vedení porad a týmových schůzek.

No event found!