Inkluze

Inkluze je jednoduše řečeno „zahrnutí, začlenění“. Zároveň je to ale o něco složitější. Jde o stav, který umožňuje, aby lidé cítili, že někam patří, že jsou zapojeni. Právo být začleněn je univerzální a jeho cílem je přijmout všechny lidi bez ohledu na rasu, pohlaví, postižení nebo jinou vlastnost, kterou lze vnímat jako odlišnou. Jde o ocenění všech jednotlivců, zajištění rovného přístupu a příležitosti všem a odstranění diskriminace a jiných překážek pro zapojení.

Respektování lidských práv při poskytování služeb není pro Rytmus volitelným doplňkem, nýbrž souborem základních hodnot. Naše práce aktivně směřuje k začleňování a vychází z toho, že všichni máme čím přispět. Snažíme se o to, aby lidé, kterým služby poskytujeme, měli kontrolu nad vlastní podporou a rozhodováním, byli účastni a přispívali ve svých vlastních komunitách – tam, kde žijí.

Zjistěte o jednotlivých formách inkluze více: