Vzdělávání a osvětové akce

Akreditované kurzy pro asistenty pedagoga, šablony pro školy, semináře k tvorbě Profilu na jednu stránku, Kruhu přátel a další. Kurzy pořádáme po celé České republice a to pro pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga i rodiče.

www.vzdelavani.rytmus.org

Každé dva roky pořádáme celorepublikovou kampaň, představující myšlenku společného vzdělávání všech dětí nenásilnou a přívětivou formou. 

www.tydenproinkluzi.cz

Každé dva roky pořádáme prestižní celorepublikovou soutěž pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli zaměstnat ve své firmě člověka se zdravotním postižením.

www.stejnasance.cz

V posledních dvou letech jsme uspořádali dvě národní konference služby Podpora samostatného bydlení.

 Více o posledním ročníku