Rodičovská fóra

Za Rodičovské fórum považujeme organizovanou skupinu rodičů a pečujících osob v regionech po celé České republice, kteří mají dítě zařazené do společného vzdělávacího programu nebo se k tomu chystají a v této oblasti se potýkají s problémy. Mají ale vůli, chuť a možnost problém řešit společně s dalšími rodiči v podobné situaci.

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí s mentálním (a kombinovaným) postižením ve věku od 3 do 27 let. Samotným cílem Rodičovských fór je pak zlepšení situace v oblasti začleňování dětí s mentálním postižením do běžných škol.

Realizace Rodičovských fór patří v projektu mezi nejnáročnější a největší aktivity. Stěžejní pozicí jsou regionální koordinátoři rodičovských fór, kteří:

  • vyhledávají rodiny cílové skupiny a nabízí jim bezpečný prostor pro informování, vzájemné sdílení problémů, zkušeností, diskusi a hledání řešení,
  • vyhledávají v regionu odborníky a úředníky, kteří mohou rodičům poskytnout informace, rady nebo podporu při inkluzi jejich dětí s mentálním postižením.
Část týmu zajišťujícího Rodičovská fóra v regionech ČR
Část týmu zajišťujícího Rodičovská fóra v regionech ČR

I přesto, že se nám od počátku realizace projektu podařilo realizovat zhruba 50 rodičovských fór s účastí více než 200 rodičů z celé ČR, rozhodli jsme se dál jít spíše než cestou kvantity, cestou kvality.

Kvalitou přitom rozumíme nabídku cílené a efektivní pomoci a podpory rodičů, kteří řeší problémy při inkluzi svého dítěte v běžné škole a nabídku relevantních a pravdivých informací rodičům, která reaguje přesně na jejich poptávku. Tato vize se nám daří plnit a poukazuje na to stabilizovaný tým koordinátorů rodičovských fór i kladné zpětné vazby přímo od zapojených rodičů.

216

zapojených rodičů

71

realizovaných rodičovských fór

11

koordinátorek po celé ČR

Jmenuji se Helena a můj syn Ondra dochází do soukromé mateřské školy nedaleko našeho bydliště.

Ondra se potýká se vzácným syndromem Rubinstein Taybi, ke kterému mnohdy patří i to, že děti nemluví.

Blížil se čas Vánoc a paní učitelky ve školce začaly řešit provedení vánoční besídky. Protože si nevěděly rady, jak Ondru zapojit, obrátily se na mě. Ani já jsem si nebyla úplně jistá kudy do toho. Oslovila jsem paní Ticháčkovou, koordinátorku Rodičovských fór v Plzeňském kraji, která mi dala několik typů, jak začlenit syna do programu besídky. Zároveň jsme se domluvily, že se ve školce zastaví a probere situaci i s učitelkami. Já jsem do školky předala typy, jak začlenit Ondru do besídky. Druhý den se paní Ticháčková opravdu ve školce objevila, s paní učitelkou pohovořila a vše už bylo v rukách školky.

Paní učitelky upravily program tak, že i ostatní děti využívaly hudební nástroje a gesta během zpívání koled a Ondrovi se to moc líbilo. Byl s nimi na pódiu a děti mu ochotně podávaly ozvučná dřívka, když mu vypadla z ruky. Do programu zařadily i Ondrovu oblíbenou básničku „O bramboře“, protože i brambory jsou u Vánoc důležité, vždyť se z nich dělá bramborový salát.

Ondra byl spokojený a já také. Dojetím mi ukápla i nějaká ta slzička. Jsme rádi, že máme paní Ticháčkovou a Centrum Ouško tak blízko.Helena Bultasová-Šosová, maminka

Přidejte se k Rodičovským fórům i vy

 

Jana Gajdošová
Koordinátorka

Jsem koordinátorkou programu Rodičovská fóra. Vedu zhruba desetičlenný tým koordinátorek, které pomáhají rodinám a dětem s postižením ve školní inkluzi. Tento typ programu, podpory rodin je v České republice nový a při tom tak velmi potřebný. A nám se společně podařilo jej rozjet a dál rozvíjet. Jsem neuvěřitelně šťastný člověk ve své manažerské pozici.

Poslat e-mail

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.