Legislativa

Mezinárodní úmluvy
Vnitrostátní předpisy

Preference společného vzdělávání je zakotvena ve školském zákoně i vyhlášce.