Osvětové aktivity

Podstatou této aktivity jsou dvě akce osvětového charakteru: Týden pro inkluzi 2018 a Letní škola.

Letní škola

Letní škola nahrazuje tradiční formu konference, její formát je založen na dobrovolnosti a aktivním zapojení účastníků. Formát je převzat z akce obdobného charakteru, která se každoročně koná v kanadském Torontu na téma školní inkluze.

Cílem bude posilování kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměny zkušeností, osvojením si nových metod práce s kolektivem žáků včetně společného tvoření a řešení úkolů. Letní škola proběhla v létě 2019 s účastí 25 pedagogických pracovníků běžných škol, kteří mají zájem rozšiřovat své kompetence v této oblasti.

Své zkušenosti na Letní škole předávaly také účastnice aktivity Zahraniční stáže, které v rámci této aktivity navštíví 5 evropských zemí s různými přístupy k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Týden pro inkluzi

Týden pro inkluzi 2018 na ZŠ a MŠ Chodov v Praze 4
Týden pro inkluzi 2018 na ZŠ a MŠ Chodov v Praze 4.

Akcí Týden pro inkluzi se organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. dlouhodobě snaží šířit a podporovat myšlenku inkluzivního vzdělávání. Připojit se může jakákoliv škola, organizace, spolek, veřejná instituce i jednotlivec v konkrétně určeném termínu daného ročníku.

Symbolicky na den dětí (1. 6. 2018), byla spuštěna stránka na facebooku a nový informační web akce, který umožňuje přehledným a poutavým způsobem informovat o konkrétních aktivitách jednotlivých ročníků včetně posledního 6. ročníku Týdne pro inkluzi, konaném v termínu 22. – 28. 10. 2018 s mottem: „Kamarádství, pomoc, odvaha. I tomu se děti učí díky inkluzi. Připravme je už ve škole na svět takový, jaký opravdu je.

Studenti v rámci Týdne pro inkluzi 2018 debatují s vozíčkářkou Květou Krčmářovou.
Studenti v rámci Týdne pro inkluzi 2018 debatují s vozíčkářkou Květou Krčmářovou.

V rámci poslední ročníku proběhlo více než 80 jednotlivých akcí.
Školky, školy a také neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží připravily často i několikadenní program. Šlo třeba o společnou aktivitu většinového kolektivu s dětmi se znevýhodněním, jindy děti skrze hry a osobní setkání poznávaly svět vozíčkářů nebo nevidomých,” přibližuje Pavla Baxová, ředitelka organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

80

jednotlivých akcí

60

zapojených škol, organizací a dalších institucí

Barbora Umancová
Koordinátorka Týdne pro inkluzi 2018

Ačkoliv se v neziskovém sektoru pohybuji od dob studií, být koordinátorkou Týdne pro inkluzi pro mě bylo opět novou výzvou a zkušeností. Poprvé jsem se dostala do blízkého kontaktu přímo s učiteli či zástupci pedagogických fakult a měla tak možnost vnímat téma společného vzdělávání skutečně zblízka. Potěšilo mě, že si tolik pedagogů a ředitelů bere toto téma za své a jsou ochotní mu věnovat v každodenním školním shonu svůj čas i energii navíc. Zatímco v odborné části Týdne pro inkluzi spoléhám na znalosti a zkušenosti kolegů z Rytmusu, osobně se snažím přinést do týmu hlavně své zkušenosti z PR a propagace. 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.