Aktivity na podporu žáků

Ukázka Profilu na jednu stránku
Profil na jednu stránku – ukázka

Smyslem aktivity je rozšířit ve školách inkluzivní nástroje, podporující začleňování žáků s mentálním postižením s důrazem na sociální aspekt inkluze. Užité metody přímo podporují rozvoj sociální stránky inkluze, tj. nepomáhají s dosahováním akademických dovedností. Cílovou skupinou jsou žáci s mentálním postižením, kteří jsou integrování v běžných školách.

Mezi inkluzivní nástroje patří např. Kruh podpory, Profil na jednu stránku, prožitkové dílny a další nástroje vhodné pro řešení konkrétní situaci ve třídě. Z uvedených nástrojů byl zatím využit Profil na jednu stránku a prožitková dílna – konkrétně metoda Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney (SCM).

V současné době spolupracujeme se 6 základními a mateřskými školami v Praze, Brně a Středočeském kraji a od zahájení aktivity jsme pracovali s více než 60 dětmi.

3

odbornice pro přímé metody práce

6

mateřských a základních škol

65

podpořených dětí

Jak vypadá práce jedné z odborných pracovnic?

Po vhodné volbě školy (kde je dostatečný počet dětí se SVP ve škole, vstřícný přístup členů pedagogického sboru, cílení na hodnoty apod.) došlo k rozvržení práce celkem ve třech třídách. Tato část školy pracuje podle zásad Montessori pedagogiky – třídy jsou smíšeného věku a dodržují tzv. trojročí. S třídními učiteli byla dohodnuta konkrétní podoba práce v jejich třídě.

Z prvního trojročí jsou nakonec výstupem Profily na 1 stránku pro každého žáka třídy. V průběhu pololetí se podařilo probrat několik témat Hodnotového vzdělávání SCM. V druhém trojročí jsou výstupem Profily na jednu stránku pro 5 žáků.

 

Klára Tejmarová
Odborná pracovnice pro přímé metody práce

Moc oceňuji, že se mohu setkávat s nadšením dětí, když pracujeme na společných tématech. Často mě svým viděním světa zavedou jinam, než jsem původně zamýšlela. Je ohromující pozorovat jejich nepotlačené emoce, se kterými k tématům a problémům přistupují, jejich citlivost k prožívání druhých, jejich smysl pro spravedlnost, jejich bláznivé - a proto skvělé - nápady, jejich fantazii. A na druhé straně je ohromující i jejich schopnost zaměření své pozornosti dovnitř sebe, schopnost o věcech uvažovat v tichu, uvnitř. 

 

 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.