Tranzitní program

Tranzitní program zajišťuje mladým lidem s postižením individuální praxe na běžném trhu práce, čímž jsou rozvíjeny jejich sociální dovednosti a získávány nové pracovní zkušenosti. Podpora je nabízena i v rozvoji dalších oblastí nezbytných pro samostatný život jako jsou cestování, hospodaření s penězi, volnočasové aktivity a mezilidské vztahy.

V Rytmusu se Tranzitním programem zabýváme už od roku 1995. Za tu dobu jsme podpořili již několik stovek studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Jen v loňském roce jsme spolupracovali s 35 studenty na pěti pražských a dvou školách v Karlovarském kraji. Projekt Kolaboratorium nám umožnil rozvoj služby s dalšími pěti školami (tři v Praze a dvě v Karlovarském kraji).

5

spolupracujících škol

15

studentů zapojených v projektu

22

zaměstnavatelů

David při praxi na ČVUT

V rámci projektu Kolaboratorium jsou v Praze aktuálně do tranzitního programu zapojení 2 poradci, 3 asistenti a 3 mentoři na školách, kteří dohromady podporují 8 studentů. Pro studenty se podařilo dojednat praxe u 10 zaměstnavatelů na běžném trhu práce (průměrná doba praxe na jednom pracovišti je 3 měsíce). Většina studentů tak během roku stihla změnit praxi a díky tomu vyzkoušet nové obory a jiné činnosti.

Na praxích si studenti vyzkoušeli např. práci v jednom z největších nadnárodních řetězců s rychlým občerstvením, starali se o knižní fond v knihovně či doplňovali různorodé zboží v hobby marketu, knihkupectví či potravinách. Vyzkoušeli si i skladnické práce ve firmě zabývající se elektrotechnikou nebo ve firmě zabývající se distribucí světelných zdrojů a svítidel. Na základě přání studentů se nám podařilo sehnat i jednu netradiční praxi, kterou je práce u koní.

Jeden ze studentů si právě díky praxi v provozu a výrobě pekařských produktů ověřil, jak moc se mu tento obor líbí a rozhodl se jej studovat na odborném učilišti.

Od září 2018 spolupracujeme se Základní školou v Chebu, zaměřenou na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V Karlovarském kraji jsou do tranzitního programu zapojeni: 1 poradce, 3 asistentky a 2 mentoři na školách, kteří společně zatím podporují 7 studentů.

Podařilo se nám oslovit 12 firem z různých oborů podnikání, přičemž studenti si vybrali praxe u pěti z nich. Zjišťují, jak vypadá pozice cukráře/ky, pečovatele/ky pro seniory včetně osobní asistence, pozice skladníka v obchodním domě nebo jaké to je být součástí pracovního kolektivu v autoservisu. Každý student tak získal zkušenosti ze dvou odlišných provozů.

Každý ze studentů docházel do jednoho zaměstnání po dobu 3 měsíců. Bylo zajištěno, aby se studenti stali plnohodnotnými spolupracovníky, byli podle toho také hodnocení a to ke všestranné spokojenosti.

 

Další podrobnosti o naší službě Tranzitní program na webu Rytmus.org

 

Veronika Veselá
Vedoucí Tranzitního programu v Praze

Tranzitní program se dotýká krásného a také přirozeně velmi náročného období, kdy člověk už není dítětem, ale stále ještě není ani dospělým. Mladí lidé a jejich rodiny často zabloudí, objeví něco zcela nečekaného a dost často pochybují. Potkávám se se statečností a prozkoumáváním terénu budoucnosti a odpovědnosti. My podporujeme ty, kteří nám dají důvěru, aby mohli zkusit mít sny a žít život podle svých představ - podobně jako vrstevníci.

Poslat e-mailTranzitní program na webu www.rytmus.org
Kateřina Volfová
Poradkyně Tranzitního programu v Karlovarském kraji

Tranzitní program v Karlovarském kraji funguje něco málo přes rok a mě těší, že jsem k tomu mohla přispět. V některých ohledech se naše práce liší od práce ve velkoměstě, ale jádro zůstává stejné, ať jste kdekoliv. Při přechodu do dospělého života panuje mnoho nejistoty z budoucnosti, klade se mnoho otázek a hledají se nové cesty. Jsem ráda kde je mě potřeba, abych pomohla najít sebejistotu, zodpověděla dotazy a ukázala kudy všude se dá jít.

Poslat e-mailTranzitní program na webu www.rytmus.org

Tato aktivita probíhá v rámci projektu Kolaboratorium, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.