Vytváření Kruhu přátel ve škole

Cílem dílny je poskytnout pedagogickým pracovníkům nástroj, který lze dobře využít při začleňování dětí se SVP v běžných školách a vědomě budovat dobré vztahy ve třídě.

Časová dotace kurzu: 4 vyučovací hodiny
Akreditace: MSMT-22547/2017-1-934

Kruh přátel významně upevňuje pozici žáka se SVP ve třídě a škole. Žák s postižením nebo znevýhodněním Kruhem přátel získává pozici někoho, kdo potřebuje vrstevnickou podporu, ale zároveň se o něm spolužáci i pedagogové mohou dozvídat jeho názory, pocity, potřeby, jeho pohled, jeho silné stránky.

Tento nástroj také pomáhá pedagogům podporovat žáky v kompetencích spolupracovat, respektovat odlišnosti, formulovat svůj názor a zodpovídat za svá rozhodnutí či za rozhodnutí skupiny.

Tento nástroj rovněž buduje pozici pedagoga jako průvodce žáků. Může být i vhodným prostorem pro efektivní komunikaci s rodiči všech žáků ve třídě.

V tomto semináři se účastníci naučí, jak kruh přátel ve své škole vytvořit tak, aby byl přínosem pro všechny zúčastněné.

Obsah kurzu:

  • Kontext a historie vzniku nástroje Kruh přátel
  • Cíle Kruhu přátel
  • Kdo je členem Kruhu přátel, kdo jej vytváří a vede
  • Fungování Kruhu přátel ve škole (časové, prostorové a organizační podmínky…)
  • Zkušenosti s kruhy přátel v Čechách a v jiných zemích, odkazy, inspirace…

Účastníci:

Optimální počet účastníků je 15. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných základních škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Datum

Dle objednávky

Cena

1 500 Kč

Místo

Dle objednávky

Kurz je akreditovaný

MSMT-22547/2017-1-934

Kontakt

Jana Rimbalová
737 248 459
jana.rimbalova@rytmus.org
Zajímá mě víc