Tvorba Profilu na jednu stránku

Profil je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory.

Časová dotace kurzu: 4 vyučovací hodiny
Akreditace: MSMT-22547/2017-1-934

Cílem dílny je naučit pedagogické pracovníky, jaké metody použít pro sestavení profilu na jednu stránku, jaké zásady při tvorbě profilu dodržovat a jak profil ve škole efektivně využívat. A to v oblastech vzdělávání i výchovy v oblastech:

  • vztahů – mezi dětmi ve třídě, mezi školou a rodiči a mezi pedagogickými pracovníky školy
  • plánování podpory pro žáka s potížemi v učení – postavené na jeho silných stránkách, zájmech a specifikách; profil na jednu stránku je dobrým základem i při tvorbě IVP

Učitelé budou mít k dispozici metodického průvodce v tištěné podobě, který obsahuje příklady profilu na jednu stránku dětí s potížemi v učení a popis jeho využití ve škole. Metodický materiál si absolventi dílny budou moci zdarma z kurzu odnést, aby jim byl vždy v jejich praxi k dispozici.

Účastníci:

Optimální počet účastníků je 15. Cílovou skupinu tvoří ředitelé a učitelé běžných základních škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci a asistenti pedagoga.


Kurz organizuje NF Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČO: 03 243 648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Datum

Dle objednávky

Cena

1 500 Kč

Místo

Dle objednávky

Kurz je akreditovaný

MSMT-22547/2017-1-934

Kontakt

Jana Rimbalová
737 248 459
jana.rimbalova@rytmus.org
Zajímá mě víc